Loppor

Det är vanligt att hundar
angrips av kattloppor, Ctenocephalides felis, medan hundloppan, Ctenocephalides canis är något ovanligare och framför allt förekommer i södra delarna av landet.

Hundar kan också angripas av loppor från fåglar,
grävlingar och igelkottar. Loppor hoppar. Loppor finns huvudsakligen i djurets omgivande miljö, där de kan klara sig mycket länge. Äggen kan överleva och utvecklas i mer än ett år utanför värddjuret. Loppornas larver lever i mattor och golvspringor. När sedan den fullbildade loppan är klar, hoppar den tillbaka på sin värd och suger blod. Det betyder att bostaden och eventuellt hundhus måste saneras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.