Koraller


Zooxantheller

Koraller har ofta färger som går i bruna,blå,gröna,gula eller röda nyanser.I de flesta fall beror de här färgerna på symbiotiska alger som lever i korallernas innerhud(endoderm).Algerna är av arten Gymnodinium microadriaticum. När man köper koraller så ska man se efter att zooxanthellerna lever. När kolonien är mycket blek eller nästan vit, tyder detta på att dom inte lever.

Mjukkoraller
som akvarist är mjukkorallerna de allra mest intressanta gruppen nässeldjur,
de flesta arterna växer snabbt och förökar sig i akvariet, man delar in mjukkoraller i två grupper 1– de som lever i starkt ljus eller medelstarkt ljus och som har zooxantheller.
2 – De som lever i skuggiga områden, och som saknar zooxantheller. Den sistnämnda gruppen är mycket svårare att hålla vid liv, de är få fiskar som livnär sig på mjukkoraller, detta beror på att de avsöndrar giftämnen, ställ helst inte en stenkorall precis jämte en mjukkorall, de flesta fångar plankton med speciellt utformade näringspolyper som kallas autozoider, förutom autozoiderna finns det sifonozoider eller pumppolyper som har till uppgift att hålla igång vattencirkulationen i kolonin. Mjukkorallerna har
speciella slemproducerceller som är mycket aktiva hos just denna grupp, dessa bidrar
till en effektiv rengöring av korallkolonins yta, mjukkorallernas skelett är inte byggda av massivt kalciumkarbonat som stenkoraller utan som nålar (skleritter), de flesta av mjukkorallerna tar finkornigt foder men man behöver inte mata, för de växer enbart med hjälp av ljusenergin används av de symbiotiska algerna.

Sinularia – är en mjukkorall som är lätt att hålla i akvariet, kan klaras att hållas med enbart belysning från lysrör, men trivs under metallhallogenlampa också, lever på fotosyntes och filtrering, går bra ihop med andra koraller, kan förökas lätt genom att man skär loss en bit och fäster den vid en sten med en gummisnodd, det tar ungefär två
veckor så har den vuxit fast vid stenen, detta är ett enkelt sätt att få flera.

Cladiella – skillnaden på sinularia och cladiella är antalet spikler, cladiella har mycket små och få kalkspikler medan sinularia har större och mer talrika spikler. Kolonier av cladiella arterna är väldigt vackra, occ när de väl vant sig vid ett liv i akvarium så brukar de växa ganska fort, cladiella tål inte så bra att bli delade, de flesta vill ha starkt ljus, i naturen lever de ofta under extrema förhållanden och kan bli torrlagda under lågvatten, de kan överleva förhållanden som inga andra koraller kan klara, lämplig nybörjarkorall.

Sarcophyton – Har ofta form som en svamp, behöver kraftig vattenström, detta är viktigt för de rengör ytan genom att frigöra ett slemskikt, de är lätta att föröka man skär helt enkelt av stammen lämna cirka 3cm kvar, sätt fast delen so du skurit av på en sten med en gummisnodd, alla mjukkoraller tar gärna finkornigt foder som artemia.

Actinodiscus – skivanemoner är en av de lättare korallerna tror jag, växer kanske inte så fort men verkar tåla i stort sett vad som helst, lever på fotosyntes, går ihop med de flesta andra koraller, kan stå från skuggigt till ljuset från en metallhallogenlampa.

Blåskorall – denna korall är inget att sätta i ett nystartat akvarium, det måste vara väl inkört, med bra kemisk balans, god tillgång på kalcium och spårämnen, har ett starkt nässelgift, låt den inte stå för nära andra koraller, min egna står 5cm ifrån en hårig skivanemon, det har hittills gått bra, räknas som svår, detta är en stenkorall.

Hellofungia – annat namn som används är tallrikskorall, denna korall är ganska vanlig, man placerar den på botten eller på en plan sten, akvariet bör vara väl inkört, låt den stå själv en bit ifrån andra koraller, räknas som svår, min egna har växt 5cm på 2 år.

Acropora – dessa koraller kräver ett mycket väl inkört akvariet, där vattenkvaliteten är väldigt bra, samt en god tillgång på kalcium, karbonater, bikarbonater och strontium, ställ högt upp, metallhallogenlampa är ett måste går bra att ha ihop med andra koraller.

Gorgonia – dessa koraller är inget för nybörjaren, vattnets kvalité måste vara bra, sedan måste de matas för att trivas, jag inskaffade en leksaksspruta och sprutade rätt in, det fungerar men är jobbigt , de skall ofta stå mörkt– halskugga äter finfördelad mat samt filtrerar vattnet, väldigt svår.

Galaxea sp – har långa försvarstentakler som innehåller massvis med nässelceller som håller inkräktare på avstånd, dessa koraller behöver gott om plats i akvariumet.

Rörkoraller – familjen tubiporidae, clavuridae och cornularidae.
Tubiporidae – arten är mycket svår att hålla vid liv i akvariet, särskilt är algväxten ett bekymmer, akvarievattnrt måste vara mycket näringsfattigt, och behovet av kalcium är stort, måste ha metallhallogenlampa och relativt stark ström,
helst växlande, kan stå precis vid utströmningsöppningen på pumpen i stark belysning, lever uteslutande av organiska föreningar producerade av zooxanthellerna.

Hjärnkorall – ser ut som små hjärnor, tack vare deras hjärnvindlingar och de kräver en god vattenkvalitet, samt stark belysning gärna från en metallhallogenlampa, äter genom filtrering och fotosyntes, är svår.

Clavularia vridis – lever på fotosyntes, trivs bäst om den får stå högt upp i akvariet med metallhallogenljus, kan växa otroligt,
den kan bli som en stor matta, går bra ihop med andra koraller, och är inte så känslig när det gäller vattenkvalitén, anses som en av de lättare korallerna.

Kolonianemoner – parazoanthus-gracillis en vanlig och ganska lätt att få att trivas, sprider sig ganska fort, skall stå ljust helst metallhallogenlampa, men det går bra under lysrör också, går bra ihop med andra koraller, äter genom att filtrera vattnet, men gillar också att man blåser nykläckta artemialoppor över.

Palythoa sp – kan växa fort om den trivs, man behöver därför inte köpa någon stor, den producerar ett gift så akta händerna om du har små sår,
gillar inte att stå för nära skivanemoner, annars går det bra med andra koraller, äter genom filtrering och fotosyntes, samt vill ha starkt ljus.

Svampar
Svampar är inget för nybörjaren, är inte vatten kvalitén bra så dör svamparna som då avsöndrar gift, som kan förstöra i ditt akvarium. Låt svamparna i stället växa upp från levande stenen kommer ofta på skuggsidan, har själv fått en blå svamp som under ett par år nu växt upp till 10cm hög, man kan också se att det kommer en svampart
under stenarna som är genomskinlig, under och på sidorna av stenen som står mörkt. Svampar skall för att trivas stå mörkt, de lever utav filtrering av vattnet och de anses som relativt svåra.

Glasrosor
Glasrosor (aiptasia sp) Dessa ska man inte ha i sitt akvarium, för efter ett tag har de brett ut sig över hela akvariet, de har ett starkt nässelgift som gör så att fiskarna inte trivs, och de skadar koraller samt lägre djur. Glasrosor kan komma med när man köper koraller eller levande sten, glasrosorna sprider sig könlöst genom knoppning fritt i vattnet.
Glasrosorna är oftast helt vita eller ljusbruna till färgen, har du fått glasrosor så plocka bort dem, för detta är ett riktigt plågodjur. Pincettfisken brukar äta glasrosor.

Till toppen på sidan.

© Carina Ris – 2010

Lämna en kommentar