Uppfödning i hemmiljö med hunden i fokus. Där hälsa, mentalitet och rastypiska hundar kommer främst.

Hemsidan är under ombyggnad!