Löss

Är vanliga hos hund och framför allt då under
vårvintern. Lössen lever på sitt värddjur under hela sin livscykel och den kan överleva utanför värddjuret i 1-2 veckor. Löss är lätta att upptäcka för både gnetterna (äggen) och lusen syns med blotta ögat. De orsakar klåda och hittas framför allt på huden under och bakom öronen. De krälar omkring. Löss bekämpas i regel med vanliga antiparasitära schampon. Baden måste upprepas en till tre gånger beroende på angreppets svårighetsgrad med cirka 10 dagars mellanrum. Du kan använda Frontline vid behandling av löss. Löss smittar i regel vid direktkontakt men även genom borstar eller liggplatser. Sanera hundens omgivning och tvätta kuddar och filtar i minst 60 grader.

Lämna en kommentar