Rasstandard Amerikansk Cocker


FCI-KLASSIFICATION:
Grupp 8,Sektion 2

SKKs STANDARDKOMMITTÉ
1994-04-12

URSPRUNGSLAND/HEMLAND:
USA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Stötande och apporterande fågelhund

HELHETSINTRYCK:
Amerikansk Cocker Spaniel är den minsta av raserna i den amerikanska fågelhundsgruppen.
Den skall ha en kraftig, kompakt kropp och ett fint utmejslat, förädlat huvud och ge ett välbalanserat helhetsintryck.
Den skall ha raka framben och vara reslig över manken med en rygglinje som sluttar något mot de måttligt vinklade,
starka och muskulösa bakbenen. Den kan komma upp i ansenlig fart som den förenar med stor uthållighet.
Framför allt skall den vara sund och helt igenom välbalanserad. Det är mer önskvärt med en i alla avseenden
välbalanserad hund än en med stora kontrasterande fel och förtjänster.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:
Längdmåttet från bröstben till sittbensknöl skall vara något större än mankhöjden.
Kroppen måste ha tillräcklig längd för att möjliggöra parallella och fria rörelser.
Hunden får dock aldrig ge ett långt och lågt intryck.

UPPFÖRANDE OCH KARAKTÄR:
Den Amerikanska Cocker Spanieln skall vara jämn i temperamentet, frimodig och glad utan någon tendens till blyghet. Den skall visa stor arbetslust.

HUVUD:
För att huvudet skall kunna ge ett väl proportionerligt intryck i balans med resten
av hunden måste följande uppfyllas:

SKALLPARTI:
Skallen skall vara rundad men utan överdrift och skall inte heller ha någon tendens till platthet. Ögonbrynen skall vara väl markerade. Partiet under ögat skall vara väl utmejslat.

STOP:
Stopet skall vara tydligt markerat.

ANSIKTE:
Nostryffel: Nostryffeln skall vara tillräckligt stor för att vara i balans med nospartiet.
Den skall ha vä1 utvecklade näsborrar typiska för en jakthund. Den skall vara svart hos de svarta, black/tan samt svart och vita hundarna. Övriga färger får ha svart, brun eller leverfärgad tryffel, ju mörkare desto bättre. Den skall harmoniera med färgen på ögonlockskanterna.
Nosparti: Nospartiet skall vara brett och djupt. För att vara välbalanserat skall avståndet
mellan stopet och nosspetsen vara hälften av det från stopet upp över hjässan till nackknölen.

Läppar: Överläppen skall vara vä1 utfylld och tillräckligt djup för att täcka den undre käken.

Käkar/tänder: Käkpartiet skall vara fyrkantigt och jämnt. Täderna skall vara starka, sunda och inte för små. Saxbett.

Kinder: Kinderna skall inte vara markerade.

Ögon: Ögongloberna skall vara runda och riktade rakt fram.
Ögonkanterna skall ge ett lätt mandelformat intryck.
Ögat skall varken vara insjunket eller utstående.
Färgen på iris skall vara mörkt brun, ju mörkare desto bättre i allmänhet.
Uttrycket skall vara intelligent, alert, milt och tilltalande.

Öron: Öronen skall vara lobformade,långa och tunna.
De skall vara väl behårade och inte ansatta högre än i linje med undre ögonlockskanten.

HALS:
Halsen skall vara tillräckligt lång för att nosen med lätthet skall nå marken.
Den skall vara muskulös och utan överflödigt halsskinn. Den skall resa sig kraftfullt
från skulderpartiet och vara något välvd samtidigt som den smalnar av mot huvudet.

KROPP:
Rygglinje: Rygglinjen skall slutta något mot den muskulösa bakdelen.
Rygg: Ryggen skall vara stark och slutta mjukt från skuldra till svansansättning.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och minst nå till armbågarna.
Dess front skall vara tillräckligt vid för att ge nödvändigt utrymme för
hjärta och lungor men inte så att den hindrar de parallella frambensrörelserna.
Revbenen skall var djupa och väl välvda.

Svans: Den kuperade svansen skall vara ansatt och bäras i linje med ryggen eller något högre. Den skall aldrig bäras rakt upp som hos en terrier eller så lågt att hunden verkar blyg. I aktion skall svansrörelserna vara livliga.

FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA JANUARI 1989 ÄR SVANSKUPERING FÖRBJUDEN I SVERIGE.

EXTREMTITETER:
FRAMSTÄLL:
Helhetsintryck: Frambenen skall vara parallella, raka och muskulösa med kraftig benstomme. De skall vara ansatta tätt intill kroppen och väl under skuldran. Det är tillåtet att ta bort sporrarna. Skulderblad: Skuldran skall vara väl tillbakalagd och med överarmen bilda en vinkel på ca 90°, vilket tillåter fria och vägvinnande frambensrörelser. Skuldran skall vara renskuren och sluttande utan att vara framskjuten och så placerad att skulderbladsspetsarna har en vinkel som tillåter en väl välvd bröstkorg.

Armbåge: Sedd från sidan skall, om hunden står rakt med frambenen,
armbågen ligga rakt under skulderbladets högsta punkt.

Mellanhand: Mellanhanden skall vara kort och stark.

Tassar: Tassarna skall vara kompakta, stora, runda och väl slutna med starka trampdynor.
De får varken vara inåt- eller utåtvridna.

BAKSTÄLL:
Helhetsintryck: Höfterna skall vara breda och bakstället väl runda och muskulöst. Bakbenen skall sedda bakifrån vara parallella såväl stillastående som i rörelse.
De skall vara muskulösa med kraftig benstomme. Det är tillåtet att ta bort sporrarna.

Lår: Låren skall vara kraftfulla och välformade.

Knäled: Knäleden skall vara stark och stadig såväl stillastående som i rörelse.
Den skall vara måttligt vinklad.

Has: Hasen skall vara stark och lågt ansatt.

Tassar: Baktassar som framtassar.

RÖRELSER:
Trots att amerikansk cocker spaniel är den minsta av fågelhundarna i den amerikanska fågelhundsgruppen skall den ha typiska jakthundsrörelser. En nödvändig förutsättning för goda rörelser är balansen mellan fram- och bakställ. Det starka, kraftfulla bakstä1let skall ge gott påskjut. Samtidigt måste hunden vara så välkonstruerad i skuldra och framben att den utan svårighet får ett vägvinnande steg framåt som balanserar
den påskjutande kraften från bakstället. Framför allt skall rörelserna vara samordnade, mjuka, obesvärade och vägvinnande. Överdrivet livliga rörlser får inte förväxlas med korrekta rörelser.

PÄLS:
Pälsstruktur: På huvudet skall pälsen vara kort och fin. På kroppen skall den vara av medellängd med tillräcklig underull för att ge ett gott skydd. Öron, bringa, buk och ben skall vara rikligt behårade men inte överdrivet så att de rena linjerna eller rörelserna döljs eller påverkar den amerikanska cocker spanielns utseende och funktion som måttligt pälsad jakthund. Pälsens kvalitet är mycket viktig. Den skall var silkig, rak eller svagt vågig och av en kvalité som gör den lättskött. Överdrivet mycket, lockig eller bomullsliknande päls är allvarliga fel. Att använda elektrisk klippmaskin på ryggen är inte önskvärt.
All trimning skall göras så att intrycket blir så naturligt som möjligt.

Färg:
Svart: Enfärgad men även black/tan. Färgen skall vara kolsvart. Skiftningar i brunt eller lever är inte önskvärt. En liten vit fläck på bröst och/eller strupe är tillåten. Vitt på andra ställen är diskvalificerande. Övriga enfärgade hundar utom svarta (ASCOB): Alla färger från ljusaste gräddfärg till mörkaste röd inkluderande brun och brun med tan-tecken. Färgen skall vara ren utan skiftningar men en ljusare färg på behänget är tillåten. En liten vit fläck på bröst och/eller strupe är tilläten. Vitt på andra ställen är diskvalificerande.

Flerfärgade: Två eller flera färger som är väl åtskilda och av vilka en måste vara vit; svart och vit, röd och vit (det röda kan variera från ljusaste gräddfärg till mörkaste rött), brun och vit och roan samt alla dessa färger i kombination med tan-tecken. Tan-tecknen skall helst finnas på samma ställen som hos svarta och övriga enfärgade hundar (ASCOB). Roan räknas till gruppen flerfärgade och kan ha vilket som helst av de vanliga roan-mönstren. Om grundfärgen upptar 90% eller mer är detta diskvalificerande.

Tan-tecken: Tan-färgen kan vara från ljusaste gräddfärg till mörkaste röd och får inte överskrida 10%. Tan-tecken över 10% är diskvalificerande. Tan-tecken hos svarta eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) skall finnas på följande ställen:
1. En tydlig fläck över vardera ögat
2. På läppar och kinder
3. På öronens insida
4. På alla tassar och/eller ben
5. Under svansen
6. Eventuellt på bröstet. Varken förekomst eller avsaknad av denna fläck skall bestraffas.
Tan-tecken som inte är klart synliga eller som det bara finns spår av skall bestraffas.
Tan-tecken som breder ut sig upp över nosen och går ihop skall också bestraffas.
Hos en för övrigt tan-tecknad hund ur gruppen svarta eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) är avsaknad av tan-tecken på något av de ovan specificerade ställena diskvalificerande.

STORLEK/VIKT:
Mankhöjd:
Idealmankhöjd för hanhund 38 cm
Idealmankhöjd för tik 35,5 cm
Höjden får variera med en centimeter.
Mankhöjd som överstiger 39,5 cm för hanhund och 37 cm för tik är diskvalificerande.
Mankhöjd som understiger 37 cm för hanhund och 34, 5 cm för tik skall bestraffas.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

DISKVALIFICERANDE FEL:
Mankhöjd:
Hanhund över 39,5 cm

Tik över 37 cm

Färg och tecken:
De tidigare nämnda färgerna och färgkombinationerna är de enda tillåtna. Alla övriga färger eller färgkombinationer är diskvalificerande.
Svart: Vita tecken förutom på bröst och strupe.
Övriga enfärgade hundar (ASCOB):
Vita tecken förutom på bröst och strupe.

Flerfärgade:
Grundfärg som upptar 90% eller mer.

Tan-tecken:
Tan-tecken som överskrider 10%. Avsaknad av tan-tecken hos svarta
eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) på något av de tidigare ovan
specificerade ställena hos en för övrigt tan-tecknad hund.

TESTIKLAR:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

FCI 167
1993-05-17

Till toppen på sidan.

© Carina Ris – 2010

 

Lämna en kommentar