NÅGRA MINNESREGLER FÖR NYBÖRJAREN

 

Inlärning-tillämpning

Hunden förstår inte vad du säger-det som för dig är språk är för den signaler.

Hunden kan inte förutse effekten av sitt handlande.

Därför måste du vara den som bestämmer och tar ansvaret.

Träningen skall vara samarbete inte tvekamp.

Vänta dig inte att hunden skall tänka. Det är mycket nog om du själv gör det.

En hund kan inte trotsa. Antingen har den inte förstått eller så är den rädd. Vems är felet.

Bäst resultat får man om man utnyttjar hundens medfösdda beteenden. Arbeta med och inte mot dem.

Lita på din hund och din egen känsla!

Lär dig känna igen överslagshandlingar så att du inte uppfattar dem som trilska eller dumhet.

Din hund känner omedelart om du blir irriterad. Försök inte spela dlugn-du lurar inte hunden bara dg själv.

Lär dig vara lugn under träning.

Begär inte mer av hunden än av dig själv!

Lämna en kommentar