Stress och vilka är symptomen på stress

Stress är skadligt i för höga doser och speciellt
då under längre perioder. Det som gör att en hund blir stressad är att
stressystemet sätts igång för ofta.
Om det blir för ofta som stresshormonerna skickas ut från binjurarna blir dessa till slut tvungna att anpassa sig för att bli större för att klara pressen. När hunden sedan har
fått förstorade binjurar, så kommer de att skicka ut en för stor mängd stresshormoner.

Stressfaktorer delas in i understimulering, överstimulering
och osäkerhet.

UNDERSTIMULERING:  hundar är gjorda för aktiviteter och behöver
tillräckligt med motion, både fysiskt och mentalt. Många hundar har ett passivt
och tråkigt liv och de vilar alldeles för mycket. Eftersom hundar är flockdjur
är de som vuxna ganska passiva och blir aktiva först när någon annan tar
initiativ. Aktiverar man inte sin hund kommer den att vila i väntan på att
något ska hända. De hundar som vilar mest har visat sig vara de mest
problematiska på grund av att de är understimulerade. Varför är de lugna
inomhus när de behöver aktivitet och egentligen borde hålla igång i ett?
därför att de är flockdjur med oss som ledare!
En av flockledarens plikter är att ta initiativ till
aktivitet. Flockens aktiviteter sker tillsammans, likaväl som vilan sker
ihop.  Valpar är undantag. De har fullt upp med energi men redan vid sex-sju månaders ålder märker vi att de börjar bli lugnare och anpassa sig till de vuxna flockmedlemmarna. Att vara isolerad från sällskap hör också till denna grupp av
stressfaktor, liksom att vara ensam mer än fem-sex timmar totalt per dag.
Valpar ska inte vara ensamma alls annat än i korta stunder.

Överstimulering: Hundar som ständigt utsätts för jakt- och
kamplekar kommer att bli stressade. Andra exempel är om man kastar bollar och
pinnar överdrivet eller intensiva lekar med andra hundar eller med ägaren.
Hunden kan då bli så uppspelt att han blir aggressiv av stressen som orsakas av
överstimuleringen. Om hunden långvarigt utsätts för överstimulering kan
immunförsvaret försvagas och dessutom är skaderiskerna stora när hunden
överanstränger muskler och leder.

Osäkerhet: Är man som hundägare inkonsekvent, otålig
eller okunnig  skapar man lätt osäkerhet
hos hunden som av den anledningen blir stressad.

Andra problem relaterade till stress är:

 Nervositet: hunden är nervös och reagerar på minsta ljud
utan anledning.
Rastlöshet:
hunden är rastlös, springer omkring och har svårt att sitta still.

Frustration: hunden nås av ett tillstånd då han inte får göra som
han vill. Irritation genererar mera kroppskrafter. Stresshormoner utsöndras och
hunden kan bli aggressiv. Hundar som aldrig får vara lösa utan alltid måste gå
i koppel eller stå bundna blir ofta skälliga och kan  även bli aggressiva av
stressen.

Symptom på stress         

Rastlöshet
Tassvett
Flåsar/Hässjar
Trampar
Mjällar
Fäller
Röda ögon
Diarré
Hög puls
Aggression eller annan beteendeförändring
Salivavsöndring eller törst
Mer eller mindre hungrig än tidigare
Tandklappring
Stereotypa beteende- gnaga på sig själv, klia sig, jaga svansen
Hunden tar inte godis

Vad orsakar stress?
Sjukdom och smärta
Hormoner- könsmognad,löp
Miljö/omgivning
För höga eller låga krav i träning och vardagen
Hunger och bantning
Näringsbrist
Ändrade familjeförhållanden-separation, flytt, nya familjemedlemmar
Andra hundar
Hot våld, aggression- både hundar och oss människor
Kroppshantering
Barn-kan hakonstigt kroppsspråk och befinna sig i ögonhöjd vilket upplevs hotfullt
Okunskap hos ägaren
Drag, ryck och slit i koppel
Ofrihet-att aldrig få springa lös
ägarens beteende eller känsla i vissa situationer
Mobbing från andra hundar och/eller människor
Besraffning
Över eller underaktiverad
Sömnbrist
Traumatisk upplevelse
Genetiska orsaker
Otydliga signaler
Inkonsekvens
Isolering
För mycket av det goda(kan vara boll och pinnkastning, jaktlek med andra hundar)

Lämna en kommentar