Förgiftningar

Här nedan kan ni läsa om olika förgiftningar hunden kan drabbas av  olika typer av bekämpningsmedel, till exempel råttgift, följt av läkemedel, växter och kemiska produkter.
För alla husdjur gäller att man aldrig får ge dem
medicin avsedd för människor utan att först rådfråga en veterinär. Olika
djurslag kan ha olika förmåga att bryta ned läkemedel eller kemikalier. I vissa fall bryter djuret ned medlet så att giftiga produkter bildas, andra gånger kan nedbrytningsförmågan saknas helt eller delvis. Det kan dröja innan tecken på förgiftning visar sig, och ibland kan det då vara för sent att behandla. Invänta därför aldrig symtom om ett förgiftningstillbud inträffat, utan kontakta veterinär eller Giftinformationscentralen.

Choklad
Kakaon i choklad innehåller teobromin, ett ämne som
hundar är dåliga på att bryta ned . Teobrominet påverkar flera system i kroppen och symtomen kommer inom 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, skakighet och rastlöshet, riklig dregling och hjärtklappning är vanligt. Om hunden ätit större mängder kan allvarligare symtom tillstöta och dödsfall har inträffat.
Olika sorters choklad innehåller olika mycket teobromin. Mörk choklad med hög kakaohalt innehåller större mängd, medan mjölkchoklad har betydligt lägre halt. Hundens vikt har självfallet också betydelse; en stor hund tål mer. Här är ett exempel på skillnaden mellan ljus och mörk choklad: en 20 kilos hund som äter 200 g mjölkchoklad kan klara sig helt utan symtom, medan 200 g mörk choklad till samma hund kan leda till allvarlig förgiftning.

JÄST
Ojäst deg kan leda till berusning hos hundar. Hundar kan
när tillfälle ges glufsa i sig stora mängder och det är ofta orsaken till att
de blir dåliga. Jästsvamparna i degen tål miljön i magsäcken och kan fortsätta jäsa, det bildas alkohol och hunden blir berusad! En tio veckor gammal valp åt tolv ogräddade bullar. Tolv timmar senare var hunden kraftigt berusad och vinglig. Ingen speciell behandling gavs. Vingligheten kvarstod i två dagar, och först på tredje dagen var hunden helt återställd. Teoretiskt kan detta hända även människa, men vi äter sannolikt mindre mängder deg och då är risken liten.

Lök och vindruvor
Hundar kan bli dåliga av lök – även här beror det på
att de ibland äter mycket stora mängder. Löken innehåller ämnen som är giftiga även för oss människor, men inte i de mängder vi brukar äta. Dessa ämnen gör att hunden kan få blodbrist och blod i urinen. Ett exempel är en hund på 27 kg som åt en hel lökpaj med nästan ett kilo lök i. Hunden fick dåliga blodvärden och behandlades hos veterinär och var helt återställd först efter omkring två veckor.
Det har också visat sig att hundar kan få njurskador
av vindruvor eller russin om de får i sig en större mängd.

Xylitol
Xylitol, som bland annat används som sötningsmedel i
sockerfritt godis och tuggummi, är ett annat ämne som hundar är känsliga för. För mycket xylitol leder till att hundens blodsocker sjunker, vilket ger symtom som darrighet, vinglighet, svårigheter att stå och gå, och i allvarliga fall kramper och medvetslöshet. Hunden kan falla i diabeteskoma som kan leda till döden.
Beroende på hur stor mängd hunden ätit kan man ibland behöva ge socker som förebyggande åtgärd. I vissa fall behöver hunden behandling hos veterinär.

Råttgift
Ibland får hundar tag i råttgift som säkert både
luktar och smakar intressant. Råttgift är ju gjort för att verka aptitligt för
råttan – och blir därmed också intressant för din hund. De råttgifter som
används idag hämmar blodets förmåga att levra sig, och blödningar kan uppstå. Vanligtvis dröjer det mellan ett och tre dygn innan symtomen visar sig, men vänta aldrig innan du kontaktar veterinär för att ta reda på risken.

Kemiska ogräsmedel
Använd aldrig kemiska ogräsmedel som är livsfarliga för hund.
Om hunden råkat svälja insektsmedel, åk snabbt till veterinären.

Alger
Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med
höga halter av giftiga ämnen från blågröna alger riskerar att bli sjuka. Den
vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket gift som producerats för tillfället. Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna
dricker av vattnet löper särskilt stor risk. Kräkningar, fradga, diarré,
ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma efter några timmar till ett dygn. I allvarliga fall kan alggifter orsaka bland annat förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador hos hundar eller andra djur som fått i sig stora mängder vatten med giftalger.

Glykol
Det behövs inte mycket glykol för att en hund ska bli riktigt dålig.
Glykolförgiftning är livshotande. Hundar dricker gärna den söta glykolen eller slickar i sig den, där glykol har spillts ut. De första tecknen på förgiftning inträder allt ifrån en halvtimme upp till 12 timmar efter intaget. Törsten ökar kraftigt, hunden kissar mycket och den blir vinglig och kräks. De giftiga produkterna i glykolen bryts ner, till slut upphör njurarna att fungera och hunden blir allt sämre. Viktigt att få hunden till en veterinär så fort som möjligt. Veterinären måste få hunden att kräkas och därefter behöver hunden dropp.

Paddor
Paddor har en körtel på ryggen som avsöndrar ett ämne, som är mer eller
mindre giftig. Om hunden biter tag i en padda blir hunden kraftigt saliverande. Pupillerna blir små. Paddförgiftning är inte farligt men kan vara ytterst besvärande. Om hunden inte blir dålig med en gång, kan du avvakta med veterinärbesök. Det finns medicin som veterinären kan behandla hunden med för att minska saliverandet.

Lämna en kommentar