Rävskabb


orsakas av kvalstret Sarcoptes scabiei som tillhör liksom fästingarna,
spindeldjuren. Kvalsterhonan borrar sig in i de övre lagren av huden och lägger 20-40 ägg, som kläcks efter 3-5 dagar. Larverna genomgår ett ytterligare stadium innan de blir vuxna, vilket tar 8-17 dagar. Sjukdomen utvecklas under cirka tre månader. Angreppen börjar i regel på huvudet eller kring halsen. Kvalsterhonornas inträngande skapar irritation i huden, vilket leder till att djuret kliar sig och på så sätt sprider infektionen vidare. Kraftig ihärdig klåda är det dominerande symtomet vid rävskabb. De infekterade områdena torkar ut och pälshåren lossnar. Den blottlagda huden förtjockas. Utan behandling blir pälsen allt mer gles och huden sårig. Rävskabb anses vara mycket smittsam och hundar kan smittas genom direktkontakt med redan smittade djur och indirekt genom att skabbkvalstret har överlevt en kortare tid på platser där infekterade djur, räv eller hund, har vistats t ex att hunden har rullat sig där skabbrävar har legat. Vanligast är dock att hundarna har smittats av andra hundar. Uppsök alltid veterinär om hunden har drabbats!

 

Lämna en kommentar