Rasstandard Pumi

PUMI
Ungern
Vall- och sällskapshund
Grupp 1, sektion 1
Pumi uppstod på 1600- och 1700-talet i Ungern genom korsning mellan primitiva puli och importerade tyska och franskahundar av terriertyp med ståndöron. Pumi räknas som självständig ras från början av 1900-talet.

Rasen är en terrierliknande vallhund. Dess väderkorn är välutvecklat
.
Rasen är känd för att bekämpa skadedjur och gnagare.

Den är numera en utmärkt sällskapshund som behöver mycket
aktivering.

Pumi är en medelstor, aktiv, terrierliknande vallhund. Det terrieraktiga visar sig främst i huvudets typ.

Nospartiet skall vara långsträckt och den övre tredjedelen av de i övrigt upprättstående öronen skall vara framåtvikt.

Kroppsbyggnaden skall vara kvadratisk. På grund av rasens ständigt uppmärksamma tempera-
ment är halsresningen tydligare än hos andra raser.

Den medellånga, vågiga pälsen bildar lockar.

Pumi förekommer i olika färger, dock måste den alltid vara enfärgad.

Kroppslängden skall motsvara mankhöjden.

Bröstkorgens djup skall något understiga halva mankhöjden.

Nospartiets längd skall vara något kortare än halva huvudets längd.

Halsens längd skall motsvara huvudets längd och utgöra 45 % av mankhöjden.

Rasen skall ha ett ganska livligt och rastlöst vallhundstemperament.
Den är ytterst modig och något misstänksam mot främlingar.
Tack vare sitt kloka uppförande, sin livlighet och sin uttrycksfull-
het drar den överallt till sig uppmärksamhet. Pumi är tämligen
skällig. Rasen utstrålar arbetslust. Genom sin rastlöshet och
aktivitetslust verkar hunden ständigt vara i rörelse. Den är alltid
aktiv och beredd att rycka in. Skyggt eller sävligt uppträdande är
otypiska egenskaper.

Huvudet skall vara förhållandevis långt och smalt.
Huvudformen präglas av det långsträckta nospartiet. Skallens övre del skall vara tämligen bred och välvd. Den långa
pannan skall vara något välvd och från sidan sett flack.
Ögonbryns-bågarna skall vara måttligt utvecklade.
Stopet skall vara knappt märkbart. Pannbenet skall nästan rätlinjigt löpa över i nosryggen mellan ögonbrynsbågarna.
Nostryffeln skall vara smal, trubbig och alltid svart hos alla färgvarianter.
Nosryggen skall vara rak. Det utdragna nospartiet skall smalna mot nostryffeln utan att bli spetsigt.
Läpparna skall vara åtliggande och mörkt pigmenterade.
Käkarna skall vara starka. De kraftiga och väl utvecklade tänderna skall vara vita, regelbundna och fulltaliga. Saxbett.
Kinderna skall vara väl musklade.
Ögonen skall sitta medelbrett isär och vara något snedställda. De skall vara medelstora, mandelformade och mörkbruna.
Uttrycket skall vara livligt och uppmärksamt.
Ögonkanterna skall ligga stramt runt ögongloberna och vara väl pigmenterade.
De upprättstående öronen skall vara högt ansatta. Övre tredje-delen skall vara övertippad. Öronen skall vara medelstora, likfor-miga och ha en omvänd V-form. De skall vara mycket rörliga.

Halsen skall vara medellång, något välvd och väl musklad. Den skall bilda en vinkel på 50-55 grader mot horisontallinjen. Huden på halsen skall vara stram, torr och utan rynkor.
Muskulaturen skall vara väl utvecklad och torr samt vara särdeles stram och hård. Rasen skall ha en utomordentligt torr och harmonisk helhet.
Rygglinjen skall vara rak.
Manken skall vara markerad, lång och slutta bakåt.
Ryggen skall vara kort, rak och stram.

Ländpartiet skall vara kort, starkt och rakt.
Korset skall vara kort, slutta lätt och vara medelbrett.
Förbröstet skall vara föga markerat, inte brett och tämligen djupt.
Revbenen skall vara lätt välvda, snarare flata. Bröstkorgen skall
vara djup, lång och nå till armbågarna.
Underlinjen skall vara stramt uppdragen bakåt.
Svansen skall vara högt ansatt och bilda en vid cirkel över korset.
Pälsen på svansens undersida skall vara 7-12 cm lång, sträv och
öppen med föga underull. Medfödd stubbsvans eller kuperad
svans är inte tillåtet.
Frambenen skall vara placerade under förbröstet och stödja krop-
pen likt pelare. De skall vara lodräta, parallella och inte för brett ställda.
Skulderbladen skall vara långa och något brant ställda. Vinkeln
mot horisontallinjen skall vara ca 55 grader. Skulderbladsspetsarna
skall befinna sig rakt över bröstets djupaste punkt.
Överarmarna skall vara korta och väl musklade. Skulderbladet
och överarmen skall bilda en vinkel på 100-110 grader.
Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen.
Underarmarna skall vara långa och seniga.
Mellanhänderna skall vara branta.
Framtassarna skall vara runda och väl knutna (s k katt-tassar).
Trampdynorna skall vara elastiska. Klorna skall vara kraftiga och
svarta eller skiffergrå.
Bakbenen skall vara mycket kraftiga. Från sidan sett skall de vara väl ställda bakom kroppen. Bakifrån sett skall de vara parallella, raka och varken för trångt eller för brett ställda.
Låren skall vara långa och muskulösa.
Knälederna skall befinna sig på samma höjd som armbågarna.
Underbenen skall vara långa och seniga.7

Hasorna skall vara torra och tydligt markerade.
Mellanfötterna skall vara korta och lodräta.
Baktassarna som framtassarna. I ursprungslandets standard anges
att sporrar inte är önskvärda.
Rörelserna skall vara livliga och temperamentsfulla. Skritten skall vara kort, energisk, dynamisk och harmonisk. Hållningen skall vara morsk och stolt. Travet skall vara lätt och harmoniskt.
Hunden skall sätta baktassarna exakt i framtassarnas spår.
Huden skall vara utan rynkor, starkt pigmenterad och svart eller
skiffergrå.
Den vågiga, lockiga pälsen skall bilda testar och aldrig vara
åtliggande eller bilda snören. Pälsen skall i genomsnitt vara 4-7
cm lång och bilda mindre eller större testar. Den skall vara spän-
stig, raggig och tät. Pälsen skall bestå av kraftigt, inte grovt, strävt
täckhår och en mjuk underull. På öronen skall det styva stickel-
håret vara medellångt, tätt och uppstående. Ögon och nosparti
skall vara fria från lång päls. Önskvärd pälspresentation uppnås
genom trimning för hand. Mindre korrigering med sax på hu-
vud och ben får förekomma. Dock är det inte önskvärt att hela
pälsen klipps.
– Grå i olika nyanser (normalt är färgen vid födseln svart och
blir med tiden grå).
– Svart.
– Fawn (fakó). Grundfärgen skall vara röd, gul eller crèmefärgad
(svart eller grå ål och distinkt mask är önskvärt).
En vit bröstfläck som är mindre än 3 cm i diameter och/eller en
vit strimma på tårna är inte fel.
– Vit.

Pälsfärgen måste alltid vara tydligt enfärgad

Hanhundar: 41-47 cm, idealhöjden är 43-45 cm.
Tikar: 38-44 cm, idealhöjden är 40-42 cm.
Hanhundar: 10-15 kg, idealvikten är 12-13 kg.
Tikar: 8-13 kg, idealvikten är 10-11 kg.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse.
– Runt, puliaktigt huvud. Nosparti som är kortare än 40 % av
huvudets totala längd.
– Kraftigt markerat stop.
– Avsaknad av en eller fler framtänder, hörntänder, P2, P3, P4,
M1, M2. Fler än två felande P1:or. Avsaknad av M3 beaktas inte.
– Över-, under- eller korsbett.
– Ståndöron, från ansättningen hängande öron eller ojämnt burna
öron.
– Kort, slät päls. Lång, kraftigt filtad eller utstående, livlös päls.
– Leverbrun, flerfärgad päls och all former av tydliga fläckar
(t ex tan-teckning eller sadelteckning osv).
– Storlek som avviker från de i standarden angivna måtten.
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Lämna en kommentar