Blågröna alger

Blågröna alger (cyranobakterier) kan producera giftiga ämnen, toxiner.
Både lever- och nervgifter förekommer. Det räcker med 1 dl farliga alger för att hunden ska bli riktigt sjuk, förlamad eller dö. I Östersjön och i några insjöar har det vid
flera tillfällen inträffat att hundar som druckit av algvatten har blivit förgiftade.

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när
vattnet visar tydliga tecken på algblomning (vattnet är inte längre klart som
det brukar, täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktigt hinna
eller är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna
hårstrån) eller små blågröna ”gryn” som liknar mycket små barr och
när botten inte syns på djup större än cirka 0,5-1 m i samband med att de
övriga algblomningsegenskaperna uppfylls.

Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i
vatten med kraftig algblomning.

Både barn och husdjur är högriskgrupper. Det gäller speciellt husdjuren
(som t.ex. hundar, får, kor och hästar).

Använd inte vatten från algblomningsområden som
dricksvatten eller för matlagning. Kokning förstör inte gifterna.

Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller
husdjur visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten.

 

Lämna en kommentar