Start av saltvattensakvarium

 

Nödvändig utrustning

Pumpar- bör ha mycket större kapacitet än i ett sötvattensakvarium, köp bra kraftiga,
samt med utbytbara delar, man bör helst ha 2 pumpar som blåser mot varandra, det
viktigaste är att ha en bra cirkulation i akvariet, i ett 500 liters kar
bör man 10 gånger då behövs det en pump som klarar 5000l/h.

Äggvite skummare – Det bästa här är att köpa en som klarar mer än vad karet rymmer.

Filtrering – är vad du själv vill ha, själv har jag en sump på 160 liter, som det ligger några
levande sten i botten på, funkar hur bra som helst.
UV. filter – en väldigt bra investering ,håller pricksjukdomar borta för det mesta, själv kör jag det endast någon gång i veckan, om jag inte har köpt nya fiskar, för då får det gå i cirka en vecka.
Vattnet – det bästa är att använda osmos vatten då slipper man många alger.

Salthalt – den bör ligga på 1.020-1.026.

Annan utrustning

*Doppvärmare
*Termometer
*Saltmätare
*Vattentester för ammoniak, nitrit, nitrat, ph ,magnesium, calcium och kh.
*Algskrapa
*Spänner
*Håv
*Vattentillsatser
* kalcium
*strontium
*jod
*spårämnen
* kalciumhydroxid
*magnesium

Inredning
Bottenlagret i akvariet bör endast ha en liten del med korallsand eller
krossad faxekalk man ska inte använda vanligt akvariegrus eller finkornig
strandsand. Om man vill hålla grävande organismer som t.ex. fiskarna Opistognatus ssp,
Coris spp, pistolräkor eller sjöpennor bör det finnas några fickor med djupare bottenlag
för övrigt ej över 1-2 cm, för att undgå nedbrytningsprocesser som är svåra att kontrollera.
I saltvattensakvariet är det viktigt att alla djur måste placeras där de kommer till sin rätt
och samtidigt får sina krav på miljö, strömförhållande och belysning tillgodosedda.
Koralldjur som har zooxantheller måste ha kraftig belysning för att trivas, de mest fodrande kan kanske få sina krav tillfreds bara om de placeras högst upp i akvariet alldeles under vattenytan. Många djur särskilt bland mjukkorallerna, skivanemonerna och kolonianemonerna kommer att växa kraftigt när de trivs och kan fördubbla sin storlek på några månader, man måste tänka på att ge dem plats att få växa, alger har en plats i alla korallrevsakvarier, först och främst gäller det de röda kalkalgerna som har en mycket dominerande position på korallrevet. Det mesta av den levande stenen år helt övervuxen av lavliknande alger i skiftningar från rött till lila .Andra vackra och dekorativa alger är gröna kalkalger, rödalger och brunalger.

Inkörning av akvariet

Låt inkörningsperioden ta den tid som akvariet behöver, när man använder salt framställt på kemisk väg är det viktigt att vara uppmärksam på att det kommer att ske stora kemiska förändringar ivattnet den närmaste tiden, koncentrationen av en del spårelement är mycket högre än i vanligt havsvatten. I nyinredda akvarier kan det finnas så litet mikroliv att miljön blir steril det är med fördel att placera in mikroorganism från ett annat akvarium, om akvariet är inrett med levandesten blir förhållandet
annorlunda, då har akvariet redan tillförts mängder av mikroorganismer många kommer troligtvis att dö pga. koncentrationen av ammoniak, ammonium och nitrit kan öka kraftigt, det är inte ovanligt att mäta nitritkoncentrationer på över 2 mg/l, samt höga halter av nitrat, detta visar att nedbrytningen ännu inte kommit igång, med hjälp av proteinskumning kan denna giftanhopning begränsas.
Förhållandena i akvariet den första tiden är livsfarliga för de flesta av organismerna, det kommer att ta fyra till tolv veckor innan Nitrosomonas och Nitrobacterbakterierna har byggt upp ett stabilt bestånd i akvariet, även om koncentrationen av nitrit och nitrat är 0 bör man aldrig placera högre stående organismer i ett akvarium innan det är minst 4-5 veckor gammalt. De veckor man väntar kan man däremot följa
svängningarna av nitrit, nitrat, samt att man bör också kontrollera PH och KH.
Den första tiden kan man observera algväxten, ett vanligt förlopp är att kiselalger är de första som dyker upp, men som snabbt försvinner efter hand som silicium innehållet i vattnet avtar, därefter kommer de blågröna algerna in i en kort period innan de gröna trådalgerna och eventuellt Caulerpa ta över, denna ordning kan variera från ett akvarium till ett annat akvarium. Målet för ett korallrevsakvarium måste vara att få kalkalger att täcka inredningen och slippa trådalgerna därför bör akvariets första djur
vara sådana som äter trådalger t.ex. Kirurgfiskar och algätande blennider. Ett problem som kan uppstå under inkörningsperioden är de besvärliga röda slemalgerna som kan komma att etablera sig, de är ytterst svåra att bekämpa och innan man har lyckats göra sig av med dem, ska man inte placera djur i akvariet.

Till toppen på sidan.

© Carina Ris – 2010

Lämna en kommentar