Levande sten

Det allra bästa är att köpa levande sten av bra kvalité,
se till så att det inte växer sådana alger som man absolut inte vill ha i sitt akvarium,
levandesten är ganska dyr den kostar mellan 100-160kr kilot,
men man kan använda dansk faxesten, annars kan man ju göra sin egen sten,

Organismer som lever i och på stenen

Kalkrörsmask
Sjöpungar
Borstmaskar
Havstulpaner
Svampar
Nakensnäckor – plocka bort dessa
Krabbor – små vita försök att få bort dessa
Virvelmask – svarta lever ofta på undersidan av korallerna, trivs bäst i låg salthalt 1.020 och 25 grader varmt samt ett ph på 8,1

Det är alltid spännande att studera levande sten och leta efter nya organismer.
De organismer som finns i levande sten är förutom bakterier, de encelliga djuren (Protozoa) vanligtvis kan man inte se dem med blotta ögat, men visar sig om man använder lupp eller mikroskåp. En grupp encelliga djur som man dock kan observera direkt i akvariet är de kolonibildande skalamöorna, vanligast är den starkt rosa Homotrema rubum som bildar upp till 2-3mm höga taggar på stenens baksida.
Av de större djuren är borstmaskarna de vanligast förekommande, det finns cirka 8000 arter borstmaskar, de kan bli upp till 10-15 cm samt vissa kan brännas men är helt ofarliga, kan föröka sig snabbt och bli en plåga i akvariet.

Svamparna här finns en mängd olika arter och former som växer på den levande stenen.
Några av arterna utvecklas utmärkt i akvarium medan andra dör efter kort tid, de flesta
svampar trivs i skugga men man kan också finna några bland kalkalgerna på stenarnas översida. Den lilla hydroiden  Myrionemasp Cnidaria Hydrozoa är ofta mycket talrik, hydroiderna kan föröka sig otroligt fort och betraktas därför som plågoandar av en del.

De kolonibildande mossdjuren Bryozoa som ofta finns på tång i våra farvatten är mer sällsynta.

Sjöpungar finner man nästan alltid flera av på stenen, några arter är upp till 10 cm stora, de trivs i skugga eller halvskugga men generellt är de svåra att hålla en längre tid

Här nedan är några ritade bilder på 1. Borstmask 2. Kalkrörsmask 3. Borstmaskar med rör 4. Borstmask Terebellidae
Man kan också få med olika sorter av Caulerpa på levande stenen eller när man köper koraller, men vanligast är att man köper hem dem separat. Släktet har många arter vi delar in dem i två grupper de tropiska Korallrevsarterna och de som finns på gyttjebotten t.ex. i Medelhavet. nedan kommer några ritade bilder på olika caulerpa-arter.
1. c.cupressoides 2. c.macrodisca 3. c.mexikana 4. c.nummularia 5. c.prolifera 6. c.racemosa 7. c.verticillata


 

 

Till toppen på sidan.

© Carina Ris – 2010

 

Lämna en kommentar